Yon mapou nan sistèm edikatif ayisyen an mouri ak sentom kowonaviris

👤 Kreyòl Enfo
Pwofesè Roland Mathieu (foto koutwazi)

Kreyòl Enfo, 20 jen 2020.- Pwofesè Roland Mathieu, ansyen direktè Sant fòmasyon anseyan ak teknisyen edikasyon (CFEF, sig nan lang franse), mouri aswè vandredi 19 jen 2020 an, nan lopital Bernard Mevs, ak sentom ki sanble epidemi nouvo kowonaviris la.

Daprè enfòmasyon yon manm nan administrasyon CEFEF pataje ak redaksyon Kreyòl Enfo (KE), Roland Mathieu t ap soufri ak lafyèv, tous ak tèt fèmal. Li te kòmanse pran lasweyay lakay li. Aprè, pwofesè pedagoji a ta pral gen gwo difikilte pou respire. Pastè Roland Mathieu rann denyè sou li yèswa sou kabann lopital.

Bobly Borgella, anseyan ki fòme nan CEFEF, prezante pwofesè Roland Mathieu kòm modèl pou plizyè jenerasyon pwofesyonèl nan edikasyon. Pou kòdonatè depatman Nòdès nan Regwoupman anseyan REFERANS la, ansyen direktè Sant fòmasyon anseyan ak teknisyen edikasyon yo se senbòl respè, tolerans ak mounite. Lanmò pwofesè a se yon gwo kou pou sistèm edikatif ayisyen an, daprè Bobly Borgella.

»   Repiblik Dominikèn : prezidan chanm depite a kontamine ak kowonaviris

Pwofesè Roland Mathieu te gen yon doktora nan filozofi ak pedagoji epi yon metriz nan teyoloji. Li te dwayen fakilte syans edikasyon nan inivèsite Kiskeya. Li pase 33 lane kòm anseyan nan peyi Kanada avan li retounen Ayiti.

Kreyòl Enfo

ou ka enterese