Home Sante Grèv nan lopital Lapwovidans Gonayiv, yon jèn etidyan mouri aprè li te fin pran nan kouran

Grèv nan lopital Lapwovidans Gonayiv, yon jèn etidyan mouri aprè li te fin pran nan kouran

by Kreyòl Enfo

Tristès ak lapenn anvayi vil Gonayiv aprè nouvèl lanmò Blondina Dorcé, aprè midi dimanch la (2), nan lokalite Byennak. Enfòmasyon ki rive jwenn Kreyòl Enfo konfime jèn demwazèl sa ki t ap etidye syans enfimyè nan Inivèsite Piblik Gonayiv la (UPAG) mouri aprè li te fin pran nan kouran pandan li t ap tann rad sou yon liy ki ta kole ak yon fil kouran.

Fanmi Blondina Dorcé ki te gentan kouri ak li lopital Lapwovidans Gonayiv pat jwenn laswenyay akoz medsen ak enfimyè nan lopital la ap fè grèv depi plizyè jou. Anplwaye lopital Lapwovidans yo kanpe travay pou denonse yon endividi ki te rale zam sou yon kòlèg yo semèn pase a anndan yon sal operasyon.

Jèn etidyan an ta pral rann dènye souf li pandan pandan fanmi li t ap fè mannèv kouri ak li nan yon sant sante Raboto.

Fanmi, zanmi ak kondisip Blondina ki pa ka kenbe dlo nan je yo denonse konpòtman responsab ak anplwaye lopital Lapwovidans yo ki, daprè yo, te ka sove lavi jèn etidyan an.

Kreyòl Enfo

0 comment