CETINFO lanse yon platfòm nimerik pou kontinye sèvi etidyan ak gran piblik la

👤 Kreyòl Enfo

Kreyòl Enfo, 3 jen 2020 .- «CETINFORUM» se yon platfòm nimerik Sant teknoloji enfòmatik (CETINFO, nan lang franse) lanse, madi 2 jen an, pou pèmèt etidyan yo kontinye swiv kou malgre epidemi kovid-19 la.

Direktè CETINFO a Widmaer Dupréra (foto koutwazi)

Direktè jeneral Sant la, Widmaer Dupréra, di platfòm nimerik sa pa sèlman disponib pou etidyan ak moun k ap travay CETINFO. Li presize nenpòt moun ki enterese aprann kapab konnekte sou kanal YouTube enstitisyon an. Toutfwa, Widmaer Dupréra siyale se sèlman etidyan CETINFO k ap kabab diskite ak pwofesè yo pandan kou yo gras ak yon kont y ap kreye sou sit entènèt enstitisyon an.

CETINFORUM se te yon espas fizik kote etidyan, pwofesè ak manm administrasyon CETINFO te konn itilize pou diskite. Rèsponsab Sant la di yo pwofite kriz kovid-19 la pou transfòme l nan yon platfòm vityèl.

Widmaer Dupréra anonse depi 9 jen k ap vini la a administrasyon CETINFO ap louvri chak madi, jedi ak samdi pou tout etidyan ki bezwen retire sèfika, atèstasyon ak relve nòt. Direktè a pwomèt y ap rèspekte prensip ijyèn ak twa pa distans jan otorite lasante yo egzije a.

Kreyòl Enfo

ou ka enterese