Home Sosyete « Ann pale ak zansèt yo » epi prepare bon sitwayen pou peyi a

« Ann pale ak zansèt yo » epi prepare bon sitwayen pou peyi a

by Kreyòl Enfo

Kreyòl Enfo, 3 janvye 2022 .- Òganizasyon Aksyon Kominotè pou Transfòme ak Entegrasyon Sosyal Fòmel (ACTIF, sig nan lang fransè) òganize, aprè midi 2 janvye 2022 a, dezyèm edisyon  » Ann pale ak zansèt yo » nan otèl Chekina, komin Kafou. Aktivite sosyal ak kiltirèl sa reyalize nan lide pou salye memwa zansèt yo ki te vèse san yo pou lendepandans Ayiti epi ede fòme bon sitwayen ki renmen peyi a , daprè youn nan rèsponsab ACTIF yo.

Pwofesè Pierre Renaud Carestil ak Mèt Franck Stevenson Vaneus ki t ap twoke lide ak plizyè santèn jèn ki te prezan nan aktivite sa te pwofite fè limyè sou  » Ideyal Ekonomik ak Jiridik » Desalin nan. Entèvenan yo te souliye relasyon kòmèsyal Anperè a te tabli ak lòt gwo pisans etranje tankou Angletè ak Etazini.

Pou Mèt Franck S.Vaneus, bon desizyon Desalin te pran nan zafè komès te pèmèt Ayiti jwenn mwayen pou rete granmoun tèt li touswit aprè batay pou endepandans la. Pwofesè a siyale tou bon konpòtman Anperè a te genyen ak lòt jeneral ki te mennen batay kont sistèm esklavaj la.

Desalin se te yon dirijan ki te vle pataje richès peyi a ak tout ayisyen. Li t ap travay pou tout moun te gen menm dwa. Se te yon estratèj, yon moun tout bon », daprè pwofesè Pierre Renaud Carestil.

Direktè egzekitif ACTIF la, Mackendy Jeunay, swete gen plis aktivite konsa ki fèt nan peyi a. Li kwè « Ann pale ak zansèt yo » ap pèmèt jèn ki nan komin Kafou rete marande ak lespri grandèt yo.

Aktivite sa ki pat jwenn sipò lajan okenn enstitisyon nan Leta a te genyen ladan l konkou Eslam ak Pòtrè.

Kreyòl Enfo

0 comment